Home

Search database
Insert profile

Contact
Login

    Partner Search profiles

Show all
Search

 Albania
 Argentina19 
 Austria44 
 Belarus18 
 Belgium115 
 Bosnia Herzegovina
 Brasil
 Bulgaria28 
 Chile
 China
 Colombia
 Croatia23 
 Cyprus12 
 Czech Republic13 
 Denmark13 
 Dominican Republic
 Ecuador
 Egypt16 
 Estonia20 
 Faroe Islands
 Finland11 
 France102 
 Germany84 
 Greece70 
 Hungary22 
 Iceland23 
 India
 Indonesia
 Ireland85 
 Israel27 
 Italy140 
 Kazakhstan
 Korea
 Latvia14 
 Lithuania11 
 Luxembourg
 Malta
 North Macedonia
 Malaysia
 Mexico25 
 Moldova
 Montenegro
 Netherlands20 
 Norway17 
 Peru
 Poland33 
 Portugal73 
 Romania18 
 Russia14 
 Serbia
 Slovenia21 
 Slovak Republic28 
 South Africa13 
 Spain219 
 Sweden
 Switzerland39 
 Taiwan23 
 Tunesia
 Turkey158 
 Ukraine
 United Kingdom161 
 Uruguay
 USA
 Uzbekistan
 Other11 
 Total1893 
Prepare for printing
BOLU ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY (BAİBU)
DEPARTMENT OF BIOLOGY

 Contact details
Contact personProf. Dr. OKAN KÜLKÖYLÜOĞLU
Academics 
StreetBOLU ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY, DEPT. OF BIOLOGY. 
Address 14280 - BOLU (Turkey) 
Phone+900538 605 0828 
Webkulkoyluoglu_o.web.ibu.edu.tr
Social Mediatwitter @OkanKulkoyluogl
 Organisation details
Employees (in Depart.)250+ 
Organisation TypeOther 
 Research Focus

 Fields of activities:
» Statistics
» Environmental sciences

 Brief description of your activity focus
Ecology related environmental studies on aquatic bodies, systematics and taxonomy of ostracods and invertebrates, water quality and biodiversity

 Details about Expertise / Competences / Technologies
Taxonomy and systematics of non-marine Ostracoda (Crustacea), Ecology, Limnology, Evolution, Multivariate statistical analyses, Conservation and environmental issues.

Other skills: Computer literacy, etc.): Word, Excel, Power Point, Statistical programs (C2, CANOCO, MVSP, SPSS, etc.) and
1) Excellence in under/graduate teaching and ability to work with students in field and lab
2) Experienced in using field and laboratory equipments
3) Expert on non-marine Ostracoda (Crustacea) more than 30 years.
4) Authorship of many new species and genera of Ostracoda.
5) Professor on aquatic ecology both in lotic and lentic and ecosystems, water quality, environmental problems.
6) Authorship on more than 600 scientific and popular papers and academic activities.
7) Author of the book called ‘Çevre ve Çevre: insan-doğa ilişkisi’ (Environment and Environment: human-nature relationship) with 2 editions in 2006 and 2009 (in Turkish).
8) Experienced skill on mentorship and collaborative teamwork for different municipals, private, governmental and nongovernmental groups, and tribal agencies.
9) Experienced skill on project management in conservation programs.
 Research Activities

 EU Framework Programme related activities:
»
»

 International and national projects beyond EU Framework Programme
1) Educator/Trainer/Teacher: the International Science Olympics, Ankara, Turkey
2) Fulbright Research Scholar: TEXAS STATE UNİVERSİTY, SAN MARCOS, TEXAS, USA
3) Rapporteur, reviewer and expert: EUROPEAN COST PROJECTS, BELGIUM

Inter/national projects:

1) Külköylüoğlu, O. and Veech, J. 2017. Estimating co-occurrence patterns of freshwater Ostracoda (Crustacea) and their environmental optimum-tolerance levels in Central Texas. Fulbright Research Project. (04February2017-4February2018.Texas, USA. Project Manager.
2) Eğirdir Gölü Trofik Yapısının Limnolojik Olarak İzlenmesi (2016-2018). T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Destekli. Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Eğirdir, Isparta. Proje Başkanı: Dr. Meral Apaydın Yağcı. Project Advisor. Başlangıç: 22-24Şubat2016-31-12-2019.
3) Biyotik ve Abiyotik Faktörlerin Ostrakoda (Crustacea) Üreme Şekilleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 213O172 nolu TÜBİTAK-TOVAG. 01Nisan2014-01Nisan2017. (36ay). Project manager.
4) Kocaeli ve Sakarya illeri Tatlısu Ostrakod (Ostracoda: Crustacea)’larının Kompozisyonu, Ekolojik Özellikleri, Kabuk Kimyaları ve İklim Değişikliği Karşısında Gelecekteki Olası Durumları. 15.5.2013-26.5.2016. Marmara Üniversitesi BAP birimi Proje no (4626): Fen-B-150513-0163. Researcher.
5) Burdur ve Adıyaman İllerindeki Ostrakod (Crustacea) faunasının tespiti ve ekolojik özelliklerinin karşılaştırmalı analizi. (Eylül2012-2014). (Determination of Ostracoda (Crustace) fauna of Burdur and Adıyaman regions and comparative analyses of ecological features). AİBÜ-BAP 2010.03.02.354 no’ lu project. Project manager.
6) Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması Proje Yarışması: sanat yoluyla çevre eğitimi. Çevre Eğitim Uzmanı. (29.12.2011.) Doğu Marmara Kalkınma Ajansı. Mudurnu Kent Konseyi. Researcher-Project manager.
7) Sucul mağara ostrakotlarının (Crustacea) ekolojik, morfolojik ve genetik özelliklerinin belirlenmesi (Başlangıç: 01Mayıs2011. Bitiş: 01Mayıs2013). Project manager (Determination of ecology, morphology and genetical characteristics of aquatic cave Ostracoda (Crustacea)). TÜBİTAK-TBAG. 110T920 nolu proje. (Project Manager).
8) Yalakların Tür Kompozisyonunun Belirlenmesi (Bolu-Türkiye). 07.10.2011-12.07.2012 tarihleri arası TÜBİTAK-BİDEB 2209 nolu Üniversite Öğrencileri Yurt içi/ Yurt dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından 500 TL olarak desteklenen lisans öğrencisi araştırma projesi. (Project Advisor).
9) Batı Karadeniz Mağaralarındaki Ostrakot (Crustacea) Faunası Tespiti ve Ekolojik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Analizi. (Determination and Comparative Analyses of Ecological Characteristics and Fauna of Ostracoda (Crustacea) in Western Black Sea Caves. (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2009-). AİBÜ-BAP 2010.03.02.354 no’ lu proje. Project manager.
10) Çubuk Gölünde (Göynük, Bolu) Zamana Bağlı Değişimlerin Limnoekolojik Yapı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Ekim2008-Ocak2011 (30ay). TÜBİTAK-ÇAYDAG. 108Y067 Nolu Proje. Proje manager. (Determination of the effects of temporal changes on the limnoecology of Lake Çubuk (Göynük, Bolu)). TÜBİTAK-ÇAYDAG. project no: 108Y067. (Project Manager).
11) Sigara izmaritlerinden elde edilen nikotin ekstresinin bazı ostrakot (Crustacea) türleri üzerindeki ölümcül doz etkisi. 01.09.2007 – 01.09.2008 tarihleri arası TÜBİTAK-BİDEB tarafından 1500 YTL olarak desteklenen lisans öğrencisi araştırma projesi. (Graduate advisor).
(The effect of lethal dose of the nicotines obtained from cigare lids on some of the ostracod (Crustacea) species. Undergraduate student Project supported between from 01.09.2007 to 01.09.2008 by TÜBİTAK-BİDEB with 1500YTL. (Academic advisor).
12) Bolu (Türkiye) Bölgesi Tatlısu Ostrakoda (Crustacea) Faunasının Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. 01.09.2005 – 30.11.2006 tarihleri arası TÜBİTAK-BAYG desteklenen lisans öğrencisi araştırma projesi. (Graduate advisor). (Determination of the ecological characteristics of freshwater Ostracoda (Crustacea) fauna from the Bolu (Turkey) region). Undergraduate student Project supported between from 01.09.2005 to 30.11.2006 by TÜBİTAK-BAYG. (Academic advisor).
13) Bolu il merkezi ve çevresinden geçen Abant Deresi, Mudurnu Deresi ve Büyüksu Deresi’nin çevre kalitesinin fizikokimyasal ve biyolojik izleme çalışmalarıyla belirlenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri. (2005-2007). (Researcher). (To determine the environmental quality of Abant creek, Mudurnu creek and Büyüksu creek passing from the center of city Bolu and its environs based on physicochemical and biological biomonitoring studies). Abant İzzet Baysal University, Scientific Research Project. (Co-researcher). (2005-2007).
14) Bolu İli Büyüksu Deresinin Çevre Kalitesinin Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi, TÜBİTAK 104Y165 Nolu Proje, (2005-2007). (Researcher), (Determination of the environmental quality of Büyüksu Stream in Bolu city based on biological and pysicochemical methods (Co-researcher) 2005-2007).
15) Çevresel faktörlerin Sünnet Gölü (Bolu, Türkiye) Ostrakoda (Crustacea) faunası üzerine mevsimsel etkileri, TÜBİTAK 104Y222 Nolu Proje, Project Manager. (The effects of environmental factors on the Ostracoda (Crustacea) fauna of Lake Sünnet (Bolu, Turkey) (Project Manager) 2005-2007).
16) Abant Gölü ve Gölköy Göleti arasında Mevsime Bağlı Su Kalitesi Değişimi ve Alg Potensiyelinin Karşılaştırmalı Analizi, TÜBİTAK 103T028 Nolu Proje, Proje Yöneticisi, (Project Manager) 2003-2005.
17) Abant Gölü (Bolu-Türkiye) ve Çevre Sularında Mevsime Bağlı Su Kalitesi Değişimi ve Ostrakoda (Crustacea) Dağılımı, TÜBİTAK 101Y03O Nolu Proje, (Project Manager) 2001-2003.
18) Yeniçağa Gölünün (Bolu) Ekolojik Yönden Araştırılması ve Gözetleme (Monitoring) Sisteminin Oluşturulması, DPT-97K120330 Projesi, Proje Yöneticisi, (Project Manager) 1997-2003.
19) Gölköy (Bolu, Türkiye) gölünde tatlısu Ostrakodlarının (Crustacea) Mevsimsel dağılımı ve çevresel ilişkiler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Araştırma Fonu kısmi destekli bağımsız proje, Proje Yöneticisi, (Project Manager) 2000-2002.
20) Gölcük Göleti Çevresi ve Yumrukaya Sazlığında (Bolu) Mevsimsel Su Kirlilik Analizi ve Ostrakoda (Crustacea) Dağılımı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Araştırma Fonu (2000-03-01-65) Projesi, Proje Yöneticisi, (Project Manager) 2000-2002.
21) Freshwater Ostracoda (Crustacea) from the Crater Lake National Park (Oregon): A preliminary survey on the freshwater ostracods, Grant-Project from the Crater Lake (Oregon) National History Association, USA. Proje Yöneticisi, (Project Manager) 1997-1998.

 Partner Search Profiles
  • 14-11-2019 | water quality relationship with aquatic invertebrates: ecology, conservation and economic issues

  •  Further Information

     Inserted / Updated
    2019-11-14 / 2020-11-08

    Contact | Disclaimer | Privacy | Adminlogin

    Copyright (2015 - 2019) - Net4Society Research Directory